网投网|官网

              • Students
              • Faculty
              • Jobs
              • 中文
              Faculty
              Home > Faculty > 正文

              Faculty

              ACADEMICIANS OF THE CHINESE ACADEMY of ENGINEERING

              XIE  Keqiang

              JIN Zhixin

              HUANG  Qingxue

              ACADEMICIANS OF THE CHINESE ACADEMY of SCIENCES

              Zhao Yangsheng

              DOCTORAL SUPERVISOR

              College of Biomedical Engineering

              AN  Meiwen

              JIAO  Xiong

              CHEN  Weiyi

              LI  Xiaona

              LI  Xiaochun

               

              College of Chemistry and Chemical Engineering

              CAO  Qing

              CUI  Zixiang

              DONG  Jinxiang

              DU  Jianping

              FAN  Caimei

              FAN  Binbin

              HAO  Xiaogang

              LI  Fuxiang

              LI  Jinping

              LI  Ruifeng

              LING  Lixia

              LIU  Lei

              LIU  Shibin

              MA  Jinghong

              SHEN  Jun

              SHEN  Shuguang

              SHI  Qi

              WANG  Zhongde

              XIE  Xianmei

              XU  Hong

              ZHAO  Qiang

              ZHAO  Yansheng

              ZHENG  Jiajun

              ZHOU  Rong

               

              College of Economics and Management

              CHEN  Huaichao

              LI  Jizu

              LI  Wei

              Xue  Ye

              YAO  Xilong

              ZHANG  Yi

               

              College of Electrical and Power Engineering

              DOU  Yinke

              HAN  Xiaoqing

              JIA  Yanbin

              QIN  Wenping

              ZHANG  Hongjuan

               

              College of Environmental Science and Engineering

              YUE  Xiuping


              College of Materials Science and Engineering

              DENG  Kunkun

              HAN  Peide

              JIA  Husheng

              LIANG  Wei

              LIU  Xuguang

              QIN  Lin

              TANG  Bin

              WANG  Hongxia

              WANG  Wenxian

              WANG  Xiaomin

              WANG  Xiaoguang

              WANG  Yongzhen

              WEI  Yinghui

              ZHANG  Hongxia

              WU  Yucheng

              YAO  Xiaohong

               

              College of Mathematics

              YANG  Weihua

              ZHANG  Lingling

               

              College of Mechanical and Vehicle Engineering

              KOU  Ziming

               

              College of Mining Engineering

              LIANG Weiguo

              FENG  Guorui

              WANG  Pengfei


              College of Information and Computer

              LI  Haifang

              NIU  Baoning

              QIANG  Yan

              SANG  Shengbo

              XIANG  Jie

              ZHAO  Juanjuan

               

              College of Physics and Optoelectronic Engineering

              CHEN  Zhihui

              CUI  Yanxia

              HAO  Yuying

              JIN  Baoquan

              LIU  Shaoding

              WANG  Anbang

              YANG  Lingzhen

              YANG  Yibiao

              ZHANG  Mingjiang 

              ?Taiyuan University of Technology

              Taiyuan University of Technology,No.79 West Street Yingze,Taiyuan,Shanxi,P.R.China 030024

                           Mobile phone

                           fashion

                           Buy a car

                           Foreign exchange

                           Mobile Games

                           Mobile phone

                           Blog

                           culture

                           Application Essentials